Jedna osobina linearne diferencijalne jednačine drugoga reda
Jedna osobina linearne diferencijalne jednačine drugoga reda