Imovina isusovačkog, kasnije pavlinskog samostana u Varaždinu / Tatjana Puškadija Ribkin