Povijesne prilike u Varaždinu u vrijeme osnivanja i djelovanja ekstenze / Ljubica Radović