Abeczevicza akademika Andre Mohorovičića / Sanja Cvetnić, Tanja Trška Miklošić