Amfiteatar i Augustov hram u Puli na crtežima inženjera G. L. Gaettinija / Darka Bilić
Amfiteatar i Augustov hram u Puli na crtežima inženjera G. L. Gaettinija / Darka Bilić