Alfierijeva Merope u Splitu 18??. godine / Cvijeta Pavlović