Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Opera Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium
Dijelovi nakladničke cjeline