Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD