Komemoracija održana 13. siječnja 1983. u palači Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : [govor] / L. Županović