Komemoracija Maksimilijanu Konradu izvanrednom članu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu : [govori] / K. Ilakovac, B. Souček