Osmo izviešće potresnoga odbora za g. 1890.
Osmo izviešće potresnoga odbora za g. 1890.