Ivo Frangeš : 1920.-2003.; uredio Nikola Batušić
Holding
SignaturaLokacija primjerka
PA-081-12413 – Knjižnica HAZU
ČA-081-12413 – Knjižnica HAZU