Znanstvena i nastavna djelatnost akademika Slavka Krvavice / Ante Svetina