Uvodna riječ : (govor na komemoraciji u palači Akademije 5. svibnja 2015.) / Andrej Dujella