Prilog k teoriji krivulja trećega reda i trećega razreda
Prilog k teoriji krivulja trećega reda i trećega razreda