U predvorju vlasti : dubrovački antunini u kasnom srednjem vijeku / Zrinka Pešorda Vardić; [urednik Vladimir Stipetić]
U predvorju vlasti : dubrovački antunini u kasnom srednjem vijeku / Zrinka Pešorda Vardić; [urednik Vladimir Stipetić]