Ima li bakterijski organizam obilježja prave stanice?
Ima li bakterijski organizam obilježja prave stanice?