Život i djelo Jagode Truhelke - Kako bih mogla da budem dobra?