Parcelacija gradskog zemljišta u Osijeku i odredbe o izgradnji od 1899. do 1914. godine