Gospodarske i kulturno-prosvjetne prilike u Osijeku na prijelazu 19. u 20. stoljeće / Stjepan Sršan