Temelji književnoga modernizma u almanahu "Hrvatski salon" i časopisu "Život"