Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojke / Šimun Križanac, Stela Bulimbašić