Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena / Sonja Levanat, Mirela Levačić Cvok