Iz Florschützova okvira : kirurg Vatroslav Florschütz (1879.-1967.) riječju i slikom ; From Florschütz's frame : surgeon Vatroslav Florschütz (1879.-1967.) through words and images / Stella Fatović-Ferenčić, Marko Pećina ; [prevoditelj Alexander D. Hoyt]
Iz Florschützova okvira : kirurg Vatroslav Florschütz (1879.-1967.) riječju i slikom ; From Florschütz's frame : surgeon Vatroslav Florschütz (1879.-1967.) through words and images / Stella Fatović-Ferenčić, Marko Pećina ; [prevoditelj Alexander D. Hoyt]
Dostupni primjerci
SignaturaOgraničenje korištenjaLokacija primjerka
PA-101-699građa za posudbu13 – Knjižnica HAZU
ČA-101-699građa za posudbu13 – Knjižnica HAZU
A-101-699trezorska građa13 – Knjižnica HAZU
A1-101-699trezorska građa13 – Knjižnica HAZU