Akademik Andre Mohorovičić: Varaždin i varaždinske teme : sažeci radova sa znanstvenog skupa, Varaždin, 25. svibnja 2012. ; [urednik Stjepan Damjanović]
Akademik Andre Mohorovičić: Varaždin i varaždinske teme : sažeci radova sa znanstvenog skupa, Varaždin, 25. svibnja 2012. ; [urednik Stjepan Damjanović]
Dostupni primjerci
SignaturaOgraničenje korištenjaLokacija primjerka
A1-101-713trezorska građa13 – Knjižnica HAZU
PA-101-713građa za posudbu13 – Knjižnica HAZU
A-101-713trezorska građa13 – Knjižnica HAZU
ČA-101-713čitaonička građa13 – Knjižnica HAZU