Prilog za riešitbu kvadratičkih jednačaba pomoću Gauss-ievih logaritama
Prilog za riešitbu kvadratičkih jednačaba pomoću Gauss-ievih logaritama