Historična slovnica slovenskega jezika / K. Štrekelj
Historična slovnica slovenskega jezika / K. Štrekelj