Ratarska produkcija u kotaru Ivanec na razmeđi 19. i 20. stoljeća / Miroslav Žugaj; Benedikt Bojanić-Glavica