Društvene, gospodarske i kulturne prilike u Varaždinu na početku 18. stoljeća