Radovi sa znanstvenoga kolokvija posvećenoga 80. obljetnici rođenja i 55. obljetnici stvaralaštva akademika Miroslava Šicela : znanstveni kolokvij održan u Varaždinu 14. listopada 2006. godine / [glavni i odgovorni urednik Nikola Batušić]
Holding
SignaturaLokacija primjerka
ČA-116-01613 – Knjižnica HAZU