Karta ‘pjegav’ s hrvatskim punktovima zastupljenim u OLA i u rječnicima hrvatskih govora : Prilog 7.; Silvana Vranić