Karta 'pjegav' s hrvatskim punktovima zastupljenim u OLA : Prilog 6. / Silvana Vranić