Djelovanje poglavarstva grada Varaždina u ratnim godinama 1914. i 1915. / Višnja Burek