Obnova crkve sv. Vlaha u Dubrovniku (1993.–2016.) : The renovation of the Church of St. Blaise in Dubrovnik : zbornik radova sa stručnog skupa održanoga na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu 25. travnja 2016. / urednici Katarina Horvat-Levaj, Ivanka Jemo, Emilio Marin
Obnova crkve sv. Vlaha u Dubrovniku (1993.–2016.) : The renovation of the Church of St. Blaise in Dubrovnik : zbornik radova sa stručnog skupa održanoga na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu 25. travnja 2016. / urednici Katarina Horvat-Levaj, Ivanka Jemo, Emilio Marin