Klasifikacija prava čovjeka s obzirom na posljedice njihova kršenja / Vladimir-Đuro Degan