Razmišljanja o pravima i dužnostima Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici, a napose u Europskoj uniji / Vladimir-Đuro Degan