Emin Armano: Orgulje hrvatskih graditelja, tragom Ladislava Šabana, Jakša Zlatar, Zagreb 2006. : [prikaz] / Edo Škulj ; sa slovenskog prevela Nada Bezić