Aristotelov glazbeno-teorijski spis Peri akoyston / De audibilibus : (u latinskom prijevodu Frane Petrića) (II. dio) / Krešimir Čvrljak
Aristotelov glazbeno-teorijski spis Peri akoyston / De audibilibus : (u latinskom prijevodu Frane Petrića) (II. dio) / Krešimir Čvrljak