Izidor Kršnjavi kao student u Beču 1867. godine
Izidor Kršnjavi kao student u Beču 1867. godine