Izidor Kršnjavi kao suplent u Osijeku 1864. godine
Izidor Kršnjavi kao suplent u Osijeku 1864. godine