Analiza nekonvencionalnih metafora iz područja materijalizacije apstraktnih entiteta / Zjena Čulić