O ratnome dnevniku Vatroslava Florschütza (1914.-1918.) / Stella Fatović-Ferenčić