Odgovornost za štetu nanesenu uporabom autodizalice - osigurateljni aspekti (Vrhovni sud Republike Hrvatske, presuda i rješenje broj: Revt 121/07-2 od 19.11. 2008.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff