Stvarna nadležnost za suđenje u postupku za naknadu štete zbog tjelesne ozljede koju je pretrpio radnik brodara (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Gr-577/1999-2 od 19. 9. 2001.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff
Stvarna nadležnost za suđenje u postupku za naknadu štete zbog tjelesne ozljede koju je pretrpio radnik brodara (Vrhovni sud Republike Hrvatske, rješenje broj: Gr-577/1999-2 od 19. 9. 2001.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff