Odgovornost organizatora putovanja putniku za štetu prouzročenu nepažnjom u izboru osobe kojoj je povjerio izvršenje usluge prijevoza (Županijski sud u Zagrebu, presuda broj Gž-6312/01-2 od 11.5.2004.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff
Odgovornost organizatora putovanja putniku za štetu prouzročenu nepažnjom u izboru osobe kojoj je povjerio izvršenje usluge prijevoza (Županijski sud u Zagrebu, presuda broj Gž-6312/01-2 od 11.5.2004.) : [prikaz] / Vesna Skorupan Wolff