Narodna suverenost i njena primjena uopće i u ustavnom uređenju FNRJ