Kritička retrospektiva "Zemlja" : slikarstvo, grafika, crtež, kiparstvo, arhitektura, Umjetnički paviljon / [postavio Edo Kovačević]
Holding
SignaturaLokacija primjerka
93.830, sv. 213 – Knjižnica HAZU
93.83013 – Knjižnica HAZU