Iskustva Slovenije u upravnom sudovanju i konceptualne promjene u regulaciji upravnog spora : [uvodno izlaganje] / Anton (Tone) Jerovšek ; prevela sa slovenskoga Sanja Slukan-Marković ; stručna redakcija prijevoda Ivan Koprić