Sažetak Nacrta strategije i akcijskog plana modernizacije pravnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] / Ksenija Turković