Trendovi u razvoju regionalne samouprave u Europi i pouke za Hrvatsku : [uvodno izlaganje] / Vedran Đulabić